Ігор Ростиславович Шинкаренко, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри права гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", пішов із життя 03 березня 2024 року внаслідок тяжкої хвороби. Про це повідомили в ХАІ.

Ігор Ростиславович народився 3 липня 1957 року. У 1979 році він закінчив Харківський авіаційний інститут, здобувши спеціальність інженера-конструктора-технолога радіоапаратури. Пізніше, 1992 року, він закінчив Вищу юридичну заочну школу МВС за спеціальністю правознавство. Також у 1996 році він закінчив ад'юнктуру Університету внутрішніх справ.

У жовтні 1997 року Ігор Ростиславович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2005 році йому було присвоєно вчене звання професора, і він почав працювати на кафедрі організації боротьби з економічною злочинністю.
Ігор Ростиславович мав багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх справ. З 1992 року він присвятив себе науково-педагогічній діяльності. Він працював проректором з наукової роботи Юридичної академії МВС України - згодом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2002 по 2006 рік. Потім, з 2006 по 2008 рік, він був заступником начальника Кримського юридичного інституту ХНУВС з наукової роботи.

Після виходу на пенсію в листопаді 2008 року він став професором кафедри спеціальної техніки, інформатики та інформаційних технологій Донецького юридичного інституту Луганського ГУВС ім. М.В. Ломоносова. З лютого 2009 до травня 2011 року він працював професором кафедри кримінального права та кримінології ЗЮІ ДДУВС, а з травня 2011 по червень 2018 року - професором кафедр ОРД і СТ ДДУВС. З червня 2018 року працював провідним науковим співробітником і завідувачем сектору ХНДІСЕ.

З вересня 2019 року Ігор Ростиславович став професором кафедри права (№ 702) гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Під його керівництвом було підготовлено та захищено 16 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук та доктора філософії.