Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця відкрив вакансії та шукає науково-педагогічних працівників. Про це повідомили у виші.

Набір проводиться на такі спеціальності:

 

 • кафедра інформаційних систем, спеціальність 122 "Комп'ютерні науки";
 • кафедра комп'ютерних систем і технологій, спеціальність 186 "Технології електронних мультимедійних видань";
 • кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій, спеціальність 125 "Кібербезпека та захист інформації";
 • кафедра готельного та ресторанного бізнесу, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа";
 • кафедра туризму, спеціальність 242 "Туризм і рекреація";
 • кафедра міжнародної економіки та менеджменту, спеціальність 073 "Менеджмент" ("Міжнародний менеджмент"); 051 "економіка" (міжнародна економіка) англійською мовою;
 • кафедра статистики та економічного прогнозування, спеціальність 051 "Економіка";
 • кафедра маркетингу, спеціальність 075 "Маркетинг", 022 "Дизайн";
 • кафедра управління соціальними комунікаціями, спеціальність 061 "Журналістика";
 • кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу: іноземна мова (англійська);
 • кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації: іноземна мова (англійська, німецька, французька);
 • кафедра державного управління, публічного адміністрування та економічної політики, спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування";
 • кафедра правового регулювання економіки, спеціальність 081 "Право".

Вимоги до кандидатів:

 

 • науковий ступінь кандидата або доктора наук, вчене звання відповідно до профілю кафедри;
 • стаж науково-педагогічної роботи у вишах;
 • науково-методичні та наукові праці;
 • англійська мова не нижче рівня В2.

Претендентів просять надсилати документи на електронну пошту qa@hneu.net із зазначенням у темі листа ПІБ, спеціальності та шифру.