Часи в англійській мові — одна з найскладніших тем. У загальноосвітній школі багатьом доводилося зазубрювати правила складання речень, щоб не відставати від класу. Проте часи — це не так страшно, як може здаватися. Міжнародна школа Speak Up поділилася секретами, які допоможуть нарешті вивчити часи в англійській мові.

Скільки часів в англійській мові — 3 чи 12?

Як і українці, англійці використовують три часи — минулий, теперішній і майбутній. Проте з кожним із них використовують чотири аспектно-тимчасові форми:

  • Simple;

  • Continuous;

  • Perfect;

  • Perfect Continuous.

Вони потрібні, щоб точніше сказати про тривалість, послідовність і завершеність дії. Через них виникає плутанина з кількістю часів.

Як вивчити часи в англійській мові

Насамперед візьміться за вивчення аспектно-тимчасових форм, які найчастіше використовуються в розмовній англійській мові. У 80% випадках ви зустрінете 5 із 12 можливих часових форм:

  • Present Simple. Це теперішній час простої форми, за допомогою якого можна повідомити про подію, що постійно повторюється, і будь-яку дію без уточнення часових меж. Речення будується зі смисловим дієсловом 1-ї форми без частки to. Якщо говорять про 3-тю особу однини (he, she, it), то до дієслова додається закінчення -s/es.

  • Present Continuous. Це теперішній час тривалої форми. Його використовують, коли говорять про дію, яка відбувається в момент розмови. Речення будується з допоміжного дієслова to be (його форми — am, are, is) і смислового дієслова із закінченням -ing.

  • Past Simple. Минулий час простої форми вживається для дії, яка вже закінчилася чи не має значення. У реченні використовуються правильні дієслова із закінченням -ed або неправильні дієслова 2-ї форми.

  • Present Perfect. Це теперішній час досконалої форми. За його допомогою можна зрозуміти, що дія вже завершилася, а її результат або наслідки можна побачити в момент розмови. У реченнях використовується допоміжне дієслово have або has та основне дієслово 3-ї форми.

  • Future Simple. Майбутній час простої форми використовується в розмові про очікувану подію чи рішення, ухвалене в цей момент. Речення будується з допоміжним дієсловом will та смисловим дієсловом 1-ї форми без частки to.

Щоб уникнути помилок і зрозуміти, як сприймати подію щодо часу в англійській мові, приходьте на індивідуальні заняття до школи Speak Up.