STATUS QUO

Открытые письма трудового коллектива ОАО "Турбоатом" к президенту, генеральному прокурору, председателям Верховного Суда и Высшего совета юстиции Украины

 

26 февраля 2009 г. на ОАО "Турбоатом" (Харьков) состоялось собрание трудового коллектива предприятия. В повестку дня было включено три вопроса: 1. Итоги выполнения коллективного договора за 2008 г. и принятие коллективного договора на 2009 г. 2. Утверждение постоянно действующих комиссий по контролю над выполнением коллективного договора, по вопросам охраны труда, по трудовым спорам. 3. Принятие открытых обращений к президенту Украины, генеральному прокурору Украины, председателю Верховного Суда Украины.
Турбостроители обратились с открытыми письмами к президенту Украины Виктору Ющенко, генеральному прокурору Украины Александру Медведько, председателю Верховного Суда Украины Василию Онопенко, председателю Высшего совета юстиции Украины Лидии Изовитовой. Каждое письмо было подписано генеральным директором ОАО "Турбоатом" Виктором Субботиным, Почетным генеральным директором Анатолием Бугайцом, председателем профкома предприятия Григорием Мошенским.
Ниже приведены тексты открытых писем.

Відкритий лист президенту України Ющенку В.А.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

До Вас звертається трудовий колектив відкритого акціонерного товариства "Турбоатом", яке є виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій.

Збереження стабільної обстановки в колективі, недопущення збоїв у виробничому процесі, виконання договірних зобов’язань та планових завдань, підтримання курсу на постійне підвищення матеріального рівня та покращення соціальних умов праці трудящих є головними пріоритетами для кожного члена трудового колективу.

Однак їх реалізації намагаються заважати рейдери - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" та інші структури, які обслуговують в Україні бізнес-інтереси російського олігарха К. Григорішина.

Зокрема, починаючи з квітня 2007 року і по сьогоднішній день, ВАТ "Турбоатом" було втягнуте в 42 (сорок дві) судові справи за позовами антидержавно настроєних акціонерів, плани яких в більшості випадків не втілювалися в життя завдяки одному – твердій послідовній позиції представників правоохоронних та судових органів.

У зв’язку з цим дуже несподіваним стало ухвалення 17.02.2009 р. Верховним Cудом України за однією із справ проти нашого підприємства постанови, якою він скасував всі рішення, винесені попередніми судовими інстанціями на користь ВАТ "Турбоатом", а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Позивачем в зазначеній справі виступила Генеральна прокуратура України нібито в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України. В цій справі прокуратура позивалася до Фонду державного майна України та ВАТ "Турбоатом" і просила суд визнати недійсною довіреність представника держави на зборах акціонерів нашого підприємства, які відбулися 28.08.2007 р., та визнати недійсними прийняті ними рішення.

Але ні позовна заява Генеральної прокуратури України, ні будь–які інші матеріали справи № 16/213 – 07, яка розглядалася в Господарському суді Харківської області, не дають відповіді на питання: які ж саме права чи інтереси Кабінету міністрів України були порушені під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом"?

Слід відзначити, що до участі у вказаній справі в якості третьої особи було залучене ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". При цьому згідно з матеріалами справи доводи Генеральної прокуратури України на підтвердження позовних вимог повністю співпадають з аргументами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

Юридичні наслідки прийнятого Верховним Cудом України рішення полягають у тому, що позов Генеральної прокуратури буде заново розглядатися в суді першої інстанції, який знову повинен буде ухвалити рішення по суті спору.

Однак грубе нехтування представниками вищої судової інстанції вимог Господарського процесуального кодексу України може призвести до винесення завідомо неправосудного упередженого рішення по справі.

Особлива стурбованість трудового колективу ВАТ "Турбоатом" викликана викладенням судовою палатою в господарських справах Верховного Суду України мотивувальної частини Постанови, в якій він надав прямі вказівки про те, яким чином суду першої інстанції необхідно розглянути справу, що заборонено ч. 2 ст. 111–21 ГПК України.

Виходячи з вимог тієї ж статті ГПК України, навряд чи суд першої інстанції зможе об’єктивно, неупереджено, покладаючись лише на своє внутрішнє переконання розглянути справу, оскільки вказівки Верховного Суду України є обов'язковими для нього під час нового розгляду справи.

Натомість поза увагою Верховного Суду України залишилося питання про відсутність порушень прав держави під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом", що обумовлює відмову в задоволенні позовних вимог Генеральної прокуратури України.

На жаль, постанова Верховного Суду України, ухвалена за позовом Генеральної прокуратури України, стала приводом для розгортання чергової рейдерської атаки на підприємство, яка, судячи з кількості неправдивої й образливої інформації в ЗМІ, почалася з інформаційної війни проти ВАТ "Турбоатом".

Ми чітко розуміємо, що наступними кроками рейдерів стане підняття нової хвилі спроб за будь–яку ціну, всупереч закону та здоровому глузду, підпорядкувати собі державне підприємство, від якого на сьогоднішній день залежить енергетична безпека України.

В такій ситуації ВАТ "Турбоатом" знову потребує і може розраховувати лише на Вашу підтримку.

Впевнені, що сьогодні постала загроза перебування ВАТ "Турбоатом" в державному секторі економіки, і невжиття запобіжних заходів призведене до реалізації нової схеми рейдерського захоплення державного підприємства, фундаментом для якої стала Постанова Верховного Суду України.

Виходячи з вищенаведеного, звертаємося до Вас, Вікторе Андрійовичу, з проханням надати відповідні розпорядження компетентним державним органам щодо вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення стабільної роботи нашого підприємства на благо держави.

 
Відкритий лист генеральному прокурору України Медведько О.І.

Вельмишановний Олександре Івановичу!

До Вас звертається трудовий колектив відкритого акціонерного товариства "Турбоатом", яке є виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій.

Наше підприємство входить до числа найбільших турбобудівних компаній світу та є провідним підприємством енергомашинобудівного комплексу України.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734 ВАТ "Турбоатом" було включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Збереження стабільної обстановки в колективі, недопущення збоїв у виробничому процесі, виконання договірних зобов’язань та планових завдань, підтримання курсу на постійне підвищення матеріального рівня та покращення соціальних умов праці трудящих є головними пріоритетами для кожного члена трудового колективу.

Однак їх реалізації майже 2 (два) роки намагаються заважати рейдери - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" та інші структури, які обслуговують в Україні бізнес-інтереси російського олігарха К.Григорішина.

Зокрема, починаючи з квітня 2007 року і по сьогоднішній день, ВАТ "Турбоатом" було втягнуте в 42 (сорок дві) судові справи за позовами антидержавно настроєних акціонерів, плани яких не втілювалися в життя завдяки одному – твердій послідовній позиції представників правоохоронних органів.

У зв’язку з цим дуже несподіваним стало ухвалення 17.02.2009 р. Верховним Cудом України за однією із справ проти нашого підприємства (№ 16/213–07) постанови, якою він скасував всі рішення, винесені попередніми судовими інстанціями на користь ВАТ "Турбоатом", а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Що ж стало причиною винесення такого рішення і в чому полягала суть справи?

28.08.2007 р. відбулися загальні збори акціонерів ВАТ "Турбоатом", на яких серед інших питань було вирішене питання про обрання генерального директора.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями, за надуманими підставами деякі з акціонерів товариства (в тому числі ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент") звернулися до суду з позовами про визнання недійсними рішень зборів акціонерів.

Однак всі позивачі отримали судові відмови в задоволенні своїх вимог, що підтверджувало законність проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів та законність прийнятих на них рішень.

Особливо турбує трудовий колектив справа № 16/213–07, позивачем в якій виступила Генеральна прокуратура України нібито в інтересах держави. В цій справі прокуратура позивалася до Фонду державного майна України та ВАТ "Турбоатом" і просила суд визнати недійсною довіреність представника держави на зборах акціонерів нашого підприємства та визнати недійсними прийняті ними рішення.

Чинне законодавство України надає право будь–якій особі звернутися до суду з позовом про захист порушеного або оспорюваного права чи інтересу. Наявність такого порушення обумовлює можливість задоволення позову.

Формально заступник генерального прокурора України Кудрявцев В. звернувся до суду в інтересах держави - Кабінету міністрів України.

Але ні позовна заява Генеральної прокуратури України, ні будь–які інші матеріали справи № 16/213–07, яка розглядалася в Господарському суді Харківської області, не дають відповіді на питання: які ж саме права чи інтереси Кабінету міністрів України були порушені під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом"?

Вказане питання набуває риторичного характеру зважаючи на те, що Кабінет міністрів України як на момент проведення зборів, так і на сьогоднішній день не зареєстрований серед акціонерів ВАТ "Турбоатом" як орган, уповноважений управляти корпоративними правами держави в статутному фонді товариства.

Слід відзначити, що до участі у вказаній справі в якості третьої особи було залучене ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". При цьому згідно з матеріалами справи доводи Генеральної прокуратури України на підтвердження позовних вимог повністю співпадають з аргументами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Така узгодженість позицій мала місце як під час розгляду справи судом першої інстанції, так і під час перегляду її в апеляційному та касаційному порядках.

Хоча, як нам відомо, в аналогічній справі (№ 35/425–07) Генеральна прокуратура України в особі прокуратури Харківської області повністю підтримувала державницьку позицію ВАТ "Турбоатом" та Фонду державного майна України і погодилася з тим, що загальні збори акціонерів ВАТ "Турбоатом" від 28.08.2007 р. відбулися за наявності реєстру акціонерів, присутності повноважного представника держави та кворуму.

Більше того, факт присутності повноважного представника держави на загальних зборах акціонерів 28.08.2007 р. був підтверджений протоколом контрольної групи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснювала контроль за процедурою реєстрації акціонерів для участі у зборах.

Юридичні наслідки прийнятого Верховним Cудом України рішення полягають у тому, що позов Генеральної прокуратури буде заново розглядатися в суді першої інстанції, який знову повинен буде ухвалити рішення по суті спору.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ГПК України прокурор, який бере участь у справі, користується правами сторони, крім права на укладення мирової угоди.

Серед прав позивача у судовому процесі, визначених ч. 4 ст. 22 ГПК України, є право відмовитись від позову.

На жаль, постанова Верховного Cуду України від 17.02.2009 р. по справі № 16/213–07, ухвалена за позовом Генеральної прокуратури України, стала приводом для розгортання чергової рейдерської атаки на підприємство, яка, судячи з кількості неправдивої й образливої інформації в ЗМІ, почалася з інформаційної війни проти ВАТ "Турбоатом".

Ми чітко розуміємо, що наступними кроками рейдерів стане підняття нової хвилі спроб за будь–яку ціну, всупереч закону та здоровому глузду, підпорядкувати собі державне підприємство, від якого на сьогоднішній день залежить енергетична безпека України.

Виходячи з вищенаведеного, звертаємося до Вас, Олександре Івановичу, з проханням надати відповідну оцінку викладеним нами доводів та до початку судового процесу з перегляду рішення по справі № 16/213-07 визначитись, чи мали місце порушення інтересів держави під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом", а в разі відсутності порушень – відмовитись від позову.

 
Відкритий лист голові Верховного Суду України Онопенку В.В.
 
Вельмишановний Василю Васильовичу!

До Вас звертається трудовий колектив відкритого акціонерного товариства "Турбоатом", яке є виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій.

Наше підприємство входить до числа найбільших турбобудівних компаній світу та є провідним підприємством енергомашинобудівного комплексу України.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734 ВАТ "Турбоатом" було включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Збереження стабільної обстановки в колективі, недопущення збоїв у виробничому процесі, виконання договірних зобов’язань та планових завдань, підтримання курсу на постійне підвищення матеріального рівня та покращення соціальних умов праці трудящих є головними пріоритетами для кожного члена трудового колективу.

Однак їх реалізації майже 2 (два) роки намагаються заважати рейдери - ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" та інші структури, які обслуговують в Україні бізнес-інтереси російського олігарха К. Григорішина.

Зокрема, починаючи з квітня 2007 року і по сьогоднішній день, ВАТ "Турбоатом" було втягнуте в 42 (сорок дві) судові справи за позовами антидержавно настроєних акціонерів, плани яких не втілювалися в життя завдяки одному – твердій послідовній позиції представників органів судової гілки влади.

У зв’язку з цим дуже несподіваним стало ухвалення 17.02.2009 р. Верховним Судом України за однією із справ проти нашого підприємства (№ 16/213 – 07) постанови (далі – Постанова), якою він скасував всі рішення, винесені попередніми судовими інстанціями на користь ВАТ "Туробоатом", а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Що ж стало причиною винесення такого рішення і в чому полягала суть справи?

28.08.2007 р. відбулися загальні збори акціонерів ВАТ "Турбоатом", на яких серед інших питань було вирішене питання про обрання генерального директора.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями, за надуманими підставами деякі з акціонерів товариства (в тому числі ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент") звернулися до суду з позовами про визнання недійсними рішень зборів акціонерів.

Однак всі позивачі отримали судові відмови в задоволенні своїх вимог, що підтверджувало законність проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів та законність прийнятих на них рішень.

Лише завдяки Постанові Верховного Суду України виключенням стала справа № 16/213–07, позивачем в якій виступила Генеральна прокуратура України нібито в інтересах держави. В цій справі прокуратура позивалася до Фонду державного майна України та ВАТ "Турбоатом" і просила суд визнати недійсною довіреність представника держави на зборах акціонерів нашого підприємства та визнати недійсними прийняті ними рішення.

Слід відзначити, що до участі у вказаній справі в якості третьої особи було залучене ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". При цьому згідно з матеріалами справи доводи Генеральної прокуратури України на підтвердження позовних вимог повністю співпадають з аргументами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Така узгодженість позицій мала місце як під час розгляду справи судом першої інстанції, так і під час перегляду її в апеляційному та касаційному порядках.

Юридичні наслідки прийнятого Верховним Судом України рішення полягають у тому, що позов Генеральної прокуратури буде заново розглядатися в суді першої інстанції, який знову повинен буде ухвалити рішення по суті спору.

Однак грубе нехтування представниками вищої судової інстанції вимог Господарського процесуального кодексу України може призвести до винесення судом першої інстанції завідомо неправосудного упередженого рішення по справі.

Особлива стурбованість трудового колективу ВАТ "Турбоатом" викликана викладенням судовою палатою в господарських справах Верховного Суду України мотивувальної частини Постанови.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 – 21 ГПК України постанова Верховного Суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

Незважаючи на це в мотивувальній частині Постанови Верховний Суд України надав прямі вказівки про те, яким чином суду першої інстанції необхідно розглянути справу.

Свідченням тому є наступні цитати з тексту Постанови:

"…не можна погодитись з висновком судів нижчих інстанцій про те, що Фонд в силу закону мав достатній обсяг повноважень для видачі оспорюваної довіреності";

"…а тому довіреність… не відповідає вимогам закону";

"…Фонд… не мав повноважень на управління корпоративними правами держави у зазначеному товаристві, а Рикова Н.В. відповідно не мала повноважень представляти державу в особі Фонду та Концерну на проведених загальних зборах";

"…рішення загальних зборів ВАТ "Турбоатом", що відбулися 28 серпня 2007 року, приймалися за відсутності належно уповноваженого представника акціонера, що володіє більш ніж 75 % акцій товариства…".

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 111 – 21 ГПК України навряд чи суд першої інстанції зможе об’єктивно, неупереджено, покладаючись лише на своє внутрішнє переконання розглянути справу № 16/213 – 07, оскільки вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Натомість поза увагою Верховного Суду України залишилося питання про відсутність порушень прав держави під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом", що обумовлює відмову в задоволенні позовних вимог Генеральної прокуратури України.

Окрім того, Верховний Суд України не врахував наявність в матеріалах справи протоколу контрольної групи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснювала контроль за процедурою реєстрації акціонерів для участі у зборах 28.08.2007 р. і підтвердила присутність на них уповноваженого представника держави, а відтак і кворуму необхідного для проведення зборів.

На жаль, постанова Верховного Суду України від 17.02.2009 р. по справі № 16/213 – 07, ухвалена за позовом Генеральної прокуратури України, стала приводом для розгортання чергової рейдерської атаки на підприємство, яка, судячи з кількості неправдивої й образливої інформації в ЗМІ, почалася з інформаційної війни проти ВАТ "Турбоатом".

Ми чітко розуміємо, що наступними кроками рейдерів стане підняття нової хвилі спроб за будь–яку ціну, всупереч закону та здоровому глузду, підпорядкувати собі державне підприємство, від якого на сьогоднішній день залежить енергетична безпека України.

Виходячи з вищенаведеного, звертаємося до Вас, Василю Васильовичу, з проханням розглянути нашого листа на засіданнях Президії та Пленуму Верховного Суду України з метою недопущення узагальнення судової практики з корпоративних питань на підставі прикрих прикладів потурання вищою судовою інстанцією нормами закону.

Відкритий лист голові Вищої ради юстиції Ізовітовій Л. П.
 
Вельмишановна Лідіє Павлівно!

До Вас звертається трудовий колектив відкритого акціонерного товариства "Турбоатом", яке є виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій.

Збереження стабільної обстановки в колективі, недопущення збоїв у виробничому процесі, виконання договірних зобов’язань та планових завдань, підтримання курсу на постійне підвищення матеріального рівня та покращення соціальних умов праці трудящих є головними пріоритетами для кожного члена трудового колективу.

Однак, їх реалізації майже 2 (два) роки намагаються заважати рейдери в особі ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" та інших бізнес-структур, які обслуговують в Україні інтереси російського олігарха К. Григорішина.

Зокрема, починаючи з квітня 2007 року і по сьогоднішній день, ВАТ "Турбоатом" було втягнуте в 42 (сорок дві) судові справи за позовами антидержавно настроєних акціонерів, плани яких не втілювалися в життя завдяки одному – твердій послідовній позиції представників органів судової гілки влади.

У зв’язку з цим дуже несподіваним стало ухвалення 17.02.2009 р. Верховним Судом України за однією із справ проти нашого підприємства (№ 16/213 – 07) постанови (далі – Постанова), якою він скасував всі рішення, винесені попередніми судовими інстанціями на користь ВАТ "Туробоатом", а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.

Що ж стало причиною винесення такого рішення і в чому полягала суть справи?

28.08.2007 р. відбулися загальні збори акціонерів ВАТ "Турбоатом", на яких серед інших питань було вирішене питання про обрання генерального директора.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями, за надуманими підставами деякі з акціонерів товариства (в тому числі ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент") звернулися до суду з позовами про визнання недійсними рішень зборів акціонерів.

Однак всі позивачі отримали судові відмови в задоволенні своїх вимог, що підтверджувало законність проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів та законність прийнятих на них рішень.

Лише завдяки Верховному Суду України виключенням стала справа № 16/213–07, позивачем в якій виступила Генеральна прокуратура України нібито в інтересах держави. В цій справі прокуратура позивалася до Фонду державного майна України та ВАТ "Турбоатом" і просила суд визнати недійсною довіреність представника держави на зборах акціонерів нашого підприємства та визнати недійсними прийняті ними рішення.

Слід відзначити, що до участі у вказаній справі в якості третьої особи було залучене ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". При цьому згідно з матеріалами справи доводи Генеральної прокуратури України на підтвердження позовних вимог повністю співпадають з аргументами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Така узгодженість позицій мала місце як під час розгляду справи судом першої інстанції, так і під час перегляду її в апеляційному та касаційному порядках.

Юридичні наслідки прийнятого Верховним Судом України рішення полягають у тому, що позов Генеральної прокуратури буде заново розглядатися в суді першої інстанції, який повинен буде знову прийняти рішення по суті спору.

В той же час грубе нехтування представниками вищої судової інстанції вимог Господарського процесуального кодексу України може призвести до винесення судом першої інстанції завідомо неправосудного упередженого рішення по справі.

Зокрема особлива стурбованість трудового колективу ВАТ "Турбоатом" викликана викладенням судовою палатою в господарських справах Верховного Суду України мотивувальної частини Постанови.

Відповідно до ч. 2 ст. 111–21 ГПК України постанова Верховного Суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

Всупереч цьому Верховний Суд України в мотивувальній частині Постанови надав прямі вказівки про те, яким чином суду першої інстанції необхідно розглянути справу.

Свідченням тому є наступні цитати з тексту Постанови:

"…не можна погодитись з висновком судів нижчих інстанцій про те, що Фонд в силу закону мав достатній обсяг повноважень для видачі оспорюваної довіреності";

"…а тому довіреність… не відповідає вимогам закону.";

"…Фонд… не мав повноважень на управління корпоративними правами держави у зазначеному товаристві, а Рикова Н.В. відповідно не мала повноважень представляти державу в особі Фонду та Концерну на проведених загальних зборах";

"…рішення загальних зборів ВАТ "Турбоатом", що відбулися 28 серпня 2007 року, приймалися за відсутності належно уповноваженого представника акціонера, що володіє більш ніж 75 % акцій товариства…".

Виходячи з вимог ч. 1 ст. 111–21 ГПК України навряд чи суд першої інстанції зможе об’єктивно, неупереджено, покладаючись лише на своє внутрішнє переконання розглянути справу № 16/213–07, оскільки вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Натомість досить дивним є той факт, що поза увагою Верховного Суду України залишилося питання про відсутність порушень прав держави під час проведення 28.08.2007 р. загальних зборів акціонерів ВАТ "Турбоатом", що є беззаперечною підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Генеральної прокуратури України.

В той же час, згідно з абз. 11 п. 3 Узагальнень судової практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України "Про господарські товариства" у частині регулювання діяльності акціонерних товариств, затверджених постановою Президії Верховного Суду України від 03.03.2004 р. № 15, при розгляді спорів про визнання недійсними рішень Загальних зборів та органів управління товариства суду слід встановлювати факт порушення у зв’язку з ухваленням спірного рішення прав та охоронюваних законом інтересів позивача у справі.

Слід зазначити, що при прийнятті Постанови Верховний Суд України не врахував наявність в матеріалах справи протоколу контрольної групи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснювала контроль за процедурою реєстрації акціонерів для участі у зборах 28.08.2007 р. і підтвердила присутність на них уповноваженого представника держави, а відтак і кворуму, необхідного для проведення зборів.

Таким чином, на превеликий жаль, Постанова стала зайвим приводом для розгортання чергової рейдерської атаки на підприємство, яка, судячи з оперативності дій та кількості завідомо неправдивої й образливої інформації в ЗМІ, почалася з інформаційної війни проти ВАТ "Турбоатом".

Зрозуміло, що наступними кроками рейдерів стане підняття нової хвилі спроб за будь–яку ціну, всупереч закону та здоровому глузду, підпорядкувати собі державне підприємство, від якого на сьогоднішній день залежить енергетична безпека України.

Відповідно до п.п. 5.3. "Європейської хартії про закон "Про статус суддів" від 10.07.1998 р. кожна людина повинна мати можливість звернутися без особливих формальностей в незалежний орган зі скаргою з приводу судової помилки по конкретній справі. Такий орган повинен бути уповноважений, якщо в разі ретельного розслідування буде беззаперечно доведено, що суддя допустив недбалість, передати справу до дисциплінарного органу, або у крайньому випадку звернутися до уповноваженого на те, згідно Закону, органу з рекомендацією про передачу цієї справи за належністю.

Виходячи з вищенаведеного, звертаємося до Вас, Лідіє Павлівно, з проханням розглянути нашого листа та вжити відповідних заходів реагування з метою недопущення винесення судами в подальшому завідомо неправосудних рішень, які сприятимуть здійсненню рейдерських дій у відношенні підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.