STATUS QUO

Про підсумки діяльності банківської системи області за 2012 рік

Прес–реліз Харківського банківського союзу "Про підсумки діяльності банківської системи області за 2012 рік" 

Для банківських установ Харківської області, як і банківської системи України взагалі, 2012 рік був складним, але в цілому вдалим. Банківська система області у звітному році продовжувала демонструвати позитивні тенденції у своєму розвитку. Насамперед це стосується тих показників, які характеризують розвиток грошово-кредитного ринку області.

Зокрема, у 2012 році зафіксовано подальше зростання ресурсної бази банківських установ області, збільшення залишків за кредитами, спрямованими у  реальний сектор економіки в національній валюті та поліпшення результативних показників їх діяльності в цілому.  

Структура банківської системи області за 2012 рік зазнала деяких змін. За станом на 01.01.2013 на території Харківської області здійснювали діяльність 7 самостійних банків, а також 10 філій та 1 276 відділень, які представляють 86 банків з 7 регіонів України. За рік було виключено з державного реєстру 2 банки – юридичні особи, 6 філій та 56 відділень. У стадії ліквідації знаходяться 3 банки області: ПАТ "Зембанк" (з 02.08.2010), ПАТ "Інпромбанк" (з 02.03.2012) та ПАТ "АКБ "Базис" (з 28.08.2012).

За розміром активів, кредитного портфеля, зобов’язань та капіталу банківська система Харківщини продовжує займати 5 місце серед регіональних банківських систем після банків Києва та Київської області, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Розмір загальних активів банківських установ області станом на 01.01.2013 дорівнював 44,1 млрд. грн.. У структурі активних операцій найбільш вагомими залишаються кредитні операції – 62,3%. Утім необхідно відзначити, що протягом року кредитна активність банків області була досить помірною. У цілому обсяг кредитних вкладень направлених у реальний сектор економіки на 01.01.2013 склав 27,1 млрд. грн. та зменшився за 2012 рік на 1,2% (для порівняння – зменшення залишків за кредитами, наданими в економіку, за 2011 рік становило 4%). Зменшення кредитних вкладень відбулося виключно за рахунок зменшення залишків за кредитами в іноземній валюті на 6% до 11,3 млрд. грн. Кредитна підтримка економіки області забезпечувалась в основному за рахунок кредитів в національній валюті, обсяг яких збільшився з початку року на 2,4% до 15,8 млрд. грн. станом на 01.01.2013. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам за 2012 рік зменшився на 14% та становив на 01 січня 2013 року 9,9 млрд. грн., що відбулось виключно за рахунок кредитів в іноземній валюті.   Серйозною проблемою для банківських установ області залишається значна частка у кредитному портфелі прострочених кредитів – 12%, в абсолютному значенні – 3,3 млрд. грн. Зобов’язання банків області становлять 33,7 млрд. грн,  що на 4% менше, ніж на  початок 2012 року. Зменшення зобов’язань відбулось в основному за рахунок скорочення обсягів операцій на міжбанківському ринку.

Загальний обсяг депозитів протягом року збільшився на 19% та станом на 01.01.2013 складав 25,6 млрд. грн. Найбільшу частину приросту зобов’язань становили кошти фізичних осіб, їх обсяг на рахунках у банках області за 2012 рік зріс на 3,5 млрд. грн., або на 22% - до 19,4 млрд. грн. Зростання обсягів коштів, залучених банками від населення, яке триває протягом останніх трьох років, є свідченням зміцнення довіри до банківської системи області. Саме ці кошти є основним джерелом кредитування економіки. Певні позитивні результати у 2012 році були досягнуті банківськими установами області за результатами роботи по збалансуванню своїх активних та пасивних операцій за видами валют та строками. Втім задля активізації кредитування перед банками залишається завдання щодо нарощування довгострокової ресурсної бази. 

Балансовий капітал банків-юридичних осіб області склав на початок 2013 року 4,2 млрд. грн. та за рік збільшився у 1,7 разу в основному за рахунок змін у структурі банківської системи області. Регулятивний капітал харківських банків відповідав вимогам Національного банку України до капіталу та дорівнював 6,3 млрд. грн.    

Валютний сегмент грошово-кредитного ринку області у 2012  році характеризувався зменшенням обсягів операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти на 26% та становив суму, еквівалентну 2,4 млрд. доларів США. За рік пропозиція іноземної валюти з боку населення зменшилась на 36%, а попит - на 21%.     

При цьому банками області у 2012 році здійснювалися переважно операції з продажу іноземної валюті (72% у структурі), купівля становила 28%. Така динаміка вказує на негативну тенденцію до зберігання накопичувань населенням у готівковій іноземній валюті.  Національний банк приділяє підвищену увагу системі валютного контролю. У 2012 році регулятором було запроваджено ряд заходів щодо удосконалення валютного законодавства, якими було змінено правила роботи на валютному ринку. Впровадження цих заходів дозволило врегулювати ситуацію на валютному ринку, що склалася у жовтні-листопаді, а також удосконалити порядок та контроль за валютними операціями з метою упередження в подальшому несумлінних операцій на ринку.   Одним з найголовніших завдань для банківської системи залишається підвищення рівня довіри до банків. Виконання цього завдання сприяє перш за все нарощуванню обсягу ресурсної бази, яка є основним джерелом кредитної підтримки економіки, а також забезпечує підтримання достатньої ліквідності банків.

comments powered by Disqus